Scholing

Kennis en veilig werken geeft medewerkers zelfvertrouwen en beïnvloed elk bouwkundig resultaat in positieve
zin. Naast ambachtelijke scholing werkt Bouwbedrijf Schrijver eveneens voortdurend aan de mentale en sociale vorming.

Opleiding
Het opleiden van leerlingen tot volwaardige vaklieden is één van de speerpunten van toekomstgericht ondernemen. Bouwbedrijf Schrijver is een erkend opleidingsbedrijf in het register van de stichting Fundeon.
Onder andere via BOZ (Bouw Opleiding Zeeland) worden leerlingen klaargestoomd tot vakbekwame  ambachtslieden. Zowel in theoretische als in praktische zin. Voor het opleiden van vaklieden voor onze tim-

 

merwerkplaats bezit Bouwbedrijf Schrijver de erkenning leerbedrijf van de Stichting Hout en Meubel. Met regelmaat komen MBO-leerlingen praktijkervaring opdoen als stagiaire. Naast genoemde stichting zijn wij ook erkend door de Stichting Ecabo. Om alle leerlingen een goede opleiding te geven beschikt Bouwbedrijf Schrijver uiteraard over een aanzienlijk aantal leermeesters. Ook zij worden met regelmaat bijgeschoold.

Continuïteit
Goede scholing en veiligheid zijn noodzakelijk voor de juiste werkomstandigheden en dragen bij aan een uitstekende concurrentiepositie en daardoor natuurlijk ook aan continuïteit.