Certificeringen

ISO 9001 bedrijfscertificering

Onze organisatie borgt de kwaliteit ook door een geordend kwaliteits managementsysteem. Niet dat we onnodige bureaucratie willen bevorderen, maar simpelweg om ‘te doen wat we zeggen, te zeggen wat we doen, en het bewijzen dát we het doen’.

ISO 14001 bedrijfscertificering

Met gepaste trots mogen we melden dat Bouwbedrijf Schrijver, als één van de weinige bouwbedrijven in de regio zich heeft gecertificeerd voor het milieucertificaat ISO14001. Een certificaat waarmee we als bedrijf de doelstelling hebben om een belangijke bijdrage te leveren aan de opgave om duurzaam om te gaan met het milieu. Dit doen we door onze bedrijfsactiviteiten op dit gebied steeds te verbeteren. Ook denken we graag mee in oplossingen binnen bouwprojecten om invulling te geven aan de Energietranistie die komende jaren plaats gaan vinden.

 

 

VCA bedrijfscertificering

Wij zijn als bedrijf VCA gecertificeerd. Onze opdrachtgevers en partners kunnen erop vertrouwen dat bij onze projecten de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) hoog in het vaandel staan en niet in gevaar komen. Tevens tonen we hier als bedrijf mee aan dat we ons VGM beheersysteem op orde hebben.

FCS bedrijfscertificering 

Ook wat betreft het duurzaam verwerken van hout wil Bouwbedrijf Schrijver haar bijdrage leveren door op een verantwoorde manier met bossen om te gaan. Daarom hebben wij de afgelopen tijd gewerkt aan certificering op dit gebied. Dit is beloond door het ontvangen van het FSC® certificaat. Wij mogen nu officeel leverancier van FSC-hout zijn en uw ketenpartner zijn als dat nodig is de subsidie voor uw project op de juiste manier te borgen.